Tin tức cập nhật

Code Bubble Gum Simulator đầy đủ mới nhất – Cách nhập code

Code Bubble Gum Simulator | Nếu yêu thích những trò chơi với lối chơi đơn giản cùng thiết kế dễ thương, bạn không thể bỏ qua mod Bubble Gum Simulator trong thế giới game Roblox. Bài viết sau đây, hocvienboardgame.net sẽ tổng hợp gửi đến bạn 150+ mã code Bubble Gum Simulator với phần quà miễn phí từ Nhà phát hành trò chơi. Cùng theo dõi bài viết để nhập code và rinh quà ngay thôi nào!

I. Bộ code Bubble Gum Simulator mới nhất

Bộ code Bubble Gum Simulator mới nhất

1. Quà tặng x2 chỉ số may mắn

Tình trạng Mã code Phần quà
Mới 20HourLuck 20 tiếng
Mới FrostPortal 6 tiếng
Còn sử dụng được Glitch 6 tiếng
Còn sử dụng được Easter21 6 tiếng
Còn sử dụng được Luckiest 6 tiếng
Còn sử dụng được StPatrickLuck 6 tiếng
Còn sử dụng được BlizzyrdBest 3 tiếng
Còn sử dụng được hiddenvideocode 2 tiếng
Còn sử dụng được Jonathan 2 tiếng
Còn sử dụng được KingSlimeGang 2 tiếng
Còn sử dụng được ChristmasHype 2 tiếng
Còn sử dụng được RUDOLPH 2 tiếng
Còn sử dụng được update71 4 tiếng
Còn sử dụng được Update66 3 tiếng
Còn sử dụng được LuckyCode 2 tiếng
Còn sử dụng được BlizzyWizzy 2 tiếng
Còn sử dụng được Update70 4 tiếng
Còn sử dụng được Update68 4 tiếng
Còn sử dụng được Update67 3 tiếng
Còn sử dụng được JollyChristmas 6 tiếng
Còn sử dụng được Update65 2 tiếng
Còn sử dụng được Ghosts 2 tiếng
Còn sử dụng được StreamLuck 2 tiếng
Còn sử dụng được Update65 2 tiếng
Còn sử dụng được SylentlyOP 2 tiếng
Còn sử dụng được YouTubeLuck 3 tiếng
Còn sử dụng được SuperSecretCode 3 tiếng
Còn sử dụng được SpookyCode 2 tiếng
Còn sử dụng được Update64 2 tiếng
Còn sử dụng được Update63 2 tiếng
Còn sử dụng được Season 8 (bao gồm khoảng trắng) 2 tiếng
Còn sử dụng được Eeaster2020 2 tiếng
Còn sử dụng được Mushroom 2 tiếng
Còn sử dụng được Mystic 2 tiếng
Còn sử dụng được NewEgg 2 tiếng
Còn sử dụng được Galactic 2 tiếng
Còn sử dụng được MegaSale 2 tiếng
Còn sử dụng được HammieIsBadAtRocketLeague 4 tiếng
Còn sử dụng được Season3 3 tiếng
Còn sử dụng được July4th 15 phút
Còn sử dụng được Kraken 15 phút
Còn sử dụng được HappyEaster 15 phút
Còn sử dụng được UnderTheSea 15 phút
Còn sử dụng được ThankYou 15 phút
Còn sử dụng được BriteJuice 5 phút
Còn sử dụng được SuperBeach 15 phút
Còn sử dụng được LuckyDay 30 phút
Còn sử dụng được 300k 2 tiếng
Còn sử dụng được AutumnSale 5 tiếng
Còn sử dụng được Update61 5 tiếng
Còn sử dụng được Update60 16 tiếng
Còn sử dụng được Update59 2 tiếng
Còn sử dụng được Update58 2 tiếng
Còn sử dụng được Update57 2 tiếng
Còn sử dụng được MegaLuckBoost 12 tiếng
Còn sử dụng được Update55 2 tiếng
Còn sử dụng được Update54 6 tiếng
Còn sử dụng được Update53 2 tiếng
Còn sử dụng được Update52 2 tiếng
Còn sử dụng được Update51 6 tiếng
Còn sử dụng được Update50 2 tiếng
Còn sử dụng được Update49 2 tiếng
Còn sử dụng được Portal 2 tiếng
Còn sử dụng được 600M 2 tiếng
Còn sử dụng được Valentines 4 tiếng
Còn sử dụng được sircfennerNoob 2 tiếng
Còn sử dụng được Clown 4 tiếng
Còn sử dụng được Halloween 3 tiếng
Còn sử dụng được BubblePass 15 phút
Còn sử dụng được Fancy2 15 phút
Còn sử dụng được 2hourluck 2 tiếng
Còn sử dụng được NewWorld 15 phút
Còn sử dụng được Ocean 20 phút
Còn sử dụng được SecretLuckCode 15 phút
Còn sử dụng được LostCity 20 phút
Còn sử dụng được Update21 15 phút
Còn sử dụng được StPatricks 15 phút
Còn sử dụng được SecretCode 15 phút
Còn sử dụng được sircfenneriscool 15 phút
Còn sử dụng được Update16 15 phút
Còn sử dụng được SuperLuck 15 phút
Còn sử dụng được ExtraLuck 10 phút

>> Tổng hợp code Rush Royale mới nhất 2023 – Cách nhập code

>> Code Tàu Chiến Hiện Đại – Modern Warships mới nhất

>> Trọn bộ code Trong Piece mới nhất 2023 – Cách nhập chi tiết

2. Quà tặng nhân đôi tốc độ thu thập

Quà tặng nhân đôi tốc độ thu thập

Tình trạng Mã code Phần quà
Mới Update78 6 tiếng
Còn sử dụng được Update75 6 tiếng
Còn sử dụng được Update74 6 tiếng
Còn sử dụng được Update73 6 tiếng
Còn sử dụng được Update72 6 tiếng
Còn sử dụng được SylentlyBest 6 tiếng
Còn sử dụng được BGSXMAS 3 tiếng
Còn sử dụng được KingMushGang 2 tiếng
Còn sử dụng được HappyHolidays 2 tiếng
Còn sử dụng được MILKANDCOOKIES 2 tiếng
Còn sử dụng được CANDYCANE 2 tiếng
Còn sử dụng được valentine 4 tiếng
Còn sử dụng được RumbleStream 2 tiếng
Còn sử dụng được BGSStream 2 tiếng
Còn sử dụng được Royalty 4 tiếng
Còn sử dụng được 2020 4 tiếng
Còn sử dụng được ChristmasStream 2 tiếng
Còn sử dụng được ChristmasPart2 3 tiếng
Còn sử dụng được SantaClaus 4 tiếng
Còn sử dụng được StreamSpeed 2 tiếng
Còn sử dụng được Youtube 2 tiếng
Còn sử dụng được SpookyHalloween 5 tiếng
Còn sử dụng được AutumnSale2 5 tiếng
Còn sử dụng được Autumn 5 tiếng
Còn sử dụng được Citrus 16 tiếng
Còn sử dụng được Vacation 2 tiếng
Còn sử dụng được Carnival2 2 tiếng
Còn sử dụng được Carnival 2 tiếng
Còn sử dụng được MegaSpeedBoost 12 tiếng
Còn sử dụng được SuperSale 2 tiếng
Còn sử dụng được Shadow 6 tiếng
Còn sử dụng được Meteor 2 tiếng
Còn sử dụng được Vine 2 tiếng
Còn sử dụng được Spring 6 tiếng
Còn sử dụng được Mythic 2 tiếng
Còn sử dụng được Merchant 2 tiếng
Còn sử dụng được LuckyDay2 2 tiếng
Còn sử dụng được 600MBoost 2 tiếng
Còn sử dụng được Cupid 4 tiếng
Còn sử dụng được Part2 2 tiếng
Còn sử dụng được Circus 2 tiếng
Còn sử dụng được TrickOrTreat 3 tiếng
Còn sử dụng được ReallyFancy 15 phút
Còn sử dụng được Fireworks 15 phút
Còn sử dụng được Tomcat 5 phút
Còn sử dụng được InThePast 15 phút
Còn sử dụng được AtlantisHats 15 phút
Còn sử dụng được Bunny 15 phút
Còn sử dụng được Special 15 phút
Còn sử dụng được UltraSpeed 15 phút
Còn sử dụng được SpeedyBoi 15 phút
Còn sử dụng được SpeedBoost 15 phút
Còn sử dụng được superspeed 15 phút
Còn sử dụng được SylentlyIsCool 15 phút
Còn sử dụng được SecretBoost 10 phút
Còn sử dụng được SecretVideoCode 2 tiếng
Còn sử dụng được Split 2 tiếng
Còn sử dụng được FreeSpeedBoost 2 tiếng
Còn sử dụng được BlizzyrdOP 2 tiếng
Còn sử dụng được YouTubeSpeed 2 tiếng
Còn sử dụng được Ghosts 2 tiếng
Còn sử dụng được Costume 2 tiếng
Còn sử dụng được Update48 2 tiếng
Còn sử dụng được Update47 2 tiếng
Còn sử dụng được Update46 2 tiếng
Còn sử dụng được Update45 2 tiếng
Còn sử dụng được Season7 2 tiếng
Còn sử dụng được Challenges 2 tiếng
Còn sử dụng được FreeSpeed 2 tiếng
Còn sử dụng được ChristmasBoost 4 tiếng
Còn sử dụng được FreeHatchSpeed 3 tiếng
Còn sử dụng được Pass 15 phút
Còn sử dụng được Summer 15 phút
Còn sử dụng được 400m 15 phút
Còn sử dụng được Poseidon 15 phút
Còn sử dụng được FREE 15 phút
Còn sử dụng được 300M 15 phút
Còn sử dụng được BeachBoost 15 phút
Còn sử dụng được FreeBoost 30 phút
Còn sử dụng được SuperSecret 15 phút

3. Quà tặng nhân ba (3x) cơ hội

Quà tặng nhân ba (3x) cơ hội

Tình trạng Mã code Phần quà
Còn sử dụng được MythicStream 2 tiếng cơ hội mở ra Mythic
Còn sử dụng được Secrets 15 phút cơ hội mở ra Shiny
Còn sử dụng được Fancy 15 phút cơ hội mở ra Shiny
Còn sử dụng được Colorful 15 phút cơ hội mở ra Shiny
Còn sử dụng được Thanks 15 phút cơ hội mở ra Shiny
Còn sử dụng được ShinyStream 2 tiếng cơ hội mở ra Shiny
Còn sử dụng được UncleSam 15 phút cơ hội mở ra Shiny
Còn sử dụng được Mythical 20 phút cơ hội mở ra Shiny
Còn sử dụng được AncientTimes 15 phút cơ hội mở ra Shiny
Còn sử dụng được ChocolateEgg 15 phút cơ hội mở ra Shiny

4. Quà tặng thú cưng (pet)

Tình trạng Mã code Phần quà
Còn sử dụng được SecretPet Toy Serpent
Còn sử dụng được FreePet Twitter Dominus
Còn hạn sử dụng TwitterRelease Twitter Egg (Twitter Doggy)
Còn sử dụng được Spotted Spotted Egg
Còn sử dụng được Sircfenner Spotted Egg
Còn hạn sử dụng FreeEgg Spotted Egg

5. Quà tặng Gems, Coins, Candy Canes,…

Quà tặng Gems, Coins, Candy Canes,...

Tình trạng Mã code Phần quà
Còn sử dụng được LotsOfGems 25 Gems
Còn sử dụng được SuperGems 100 Gems
Còn sử dụng được Twiisted 5,000 Gems
Còn sử dụng được pinkarmypet 5,000 Gems
Còn sử dụng được BlueCrew 5,000 Gems
Còn sử dụng được FreeCoins 150 Coins
Còn sử dụng được ObscureEntity 500 Coins
Còn sử dụng được SuperCoins 1,000 Coins
Còn sử dụng được Minime 2,500 Coins
Còn sử dụng được Tofuu 5,000 Coins
Còn sử dụng được Candy 1,000 Candy
Còn sử dụng được MoreCandy 4,000 Candy
Còn sử dụng được CandyCanes 100 Candy Canes
Còn sử dụng được Santa 2,000 Candy Canes
Còn sử dụng được Christmas 5,000 Candy Canes
Còn sử dụng được Sylently 10,000 Candy Canes
Hết hạn DeeterPlays 5,000 Blocks

II. Cách nhập code Bubble Gum Simulator

1. Hướng dẫn nhanh cách nhập code Bubble Gum Simulator

Vào game Roblox > Nhấn chọn Bubble Gum Simulator > Chọn biểu tượng Twitter> Nhập code và nhấn chọn mũi tên xanh > Chọn Enter để hoàn thành việc nhập code và nhận quà.

2. Hướng dẫn chi tiết cách nhập code Bubble Gum Simulator

Bước 1: Vào game Roblox > Nhấn chọn mod chơi Bubble Gum Simulator.

Hướng dẫn chi tiết cách nhập code Bubble Gum Simulator - b1

Bước 2: Nhấn chọn biểu tượng Twitter để nhập code.

Hướng dẫn chi tiết cách nhập code Bubble Gum Simulator - b2

Bước 3: Nhập code và nhấn chọn mũi tên xanh.

Hướng dẫn chi tiết cách nhập code Bubble Gum Simulator - b3

Bước 4: Nhấn chọn Enter để hoàn thành việc nhập code và nhận quà.

Hướng dẫn chi tiết cách nhập code Bubble Gum Simulator - b4

Và đây là phần thưởng sau khi bạn nhập code thành công!

Hướng dẫn chi tiết cách nhập code Bubble Gum Simulator - b5

Với hơn 150+ code Bubble Gum Simulator miễn phí trong bài tổng hợp dành cho mod chơi Bubble Gum Simulator, hy vọng bạn sẽ có được những giây phút trải nghiệm game thú vị cùng bạn bè của mình. Chúc bạn thao tác nhập code Bubble Gum Simulator cũng như nhận quà từ code Bubble Gum Simulator thành công. Và đừng ngại để lại bình luận ở bên dưới cho Học Viện Board Game biết nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào trong khi chơi game nhé!

DoThiTuyetLe
Tin tức liên quan
Game quan tâm nhất